fbpx

PRIVACYVERKLARING

HIER VIND JE DE PRIVACYVERKLARING VAN DJ ARJON. HIERIN WORDT OMSCHREVEN HOE ER MET JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM WORDT GEGAAN DIE WORDEN VERZAMELD DOOR DJ ARJON.

INLEIDING

IN DEZE PRIVACYVERKLARING LEES JE ALLES OVER DE MANIER WAAROP JOUW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE DAARMEE OMGEGAAN WORDT. ZO WORDT UITGELEGD WAAR JOUW GEGEVENS OPGESLAGEN LIGGEN EN VOOR WELKE DOELEN JOUW GEGEVENS OPGESLAGEN WORDEN. DAARNAAST VIND JE HIER OOK AL JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JOUW GEGEVENS EN HOE JE GEBRUIK KUNT MAKEN VAN DIE RECHTEN. DE PRIVACYVERKLARING ZAL SOMS GEWIJZIGD WORDEN DOOR BIJVOORBEELD WETSWIJZIGINGEN. HET IS DAAROM RAADZAAM DE VERKLARING PERIODIEK TE RAADPLEGEN.

DJ ARJON

JE LEEST OP DIT MOMENT DE PRIVACY VERKLARING VAN DJ ARJON. DJ ARJON VERZORGT DE MUZIEK TIJDENS FEESTEN EN EVENEMENTEN.

ER ZIJN SITUATIES WAARIN JOUW GEGEVENS DOOR DJ ARJON VERZAMELD WORDEN. HET IS DAAROM GOED DAT JIJ WEET WAT DAARMEE GEDAAN WORDT EN HOE JE JOUW WENSEN RONDOM JOUW GEGEVENS KAN AANGEVEN. DAAROVER GAAT DEZE VERKLARING. ALS JIJ JE NIET PRETTIG VOELT OMTRENT HET GEBRUIK VAN JOUW GEGEVENS DOOR DJ ARJON, NEEM DAN GERUST CONTACT OP VIA INFO@DJARJON.NL.

DJ ARJON
DE ENK 51
3851 NW ERMELO
06-54 222 102
INFO@DJARJON.NL
BTW ID: NL001768145B06
KVK NUMMER: 634 177 82

DJ ARJON IS EEN EENMANSZAAK, WELKE WORDT GEDREVEN DOOR ARJON VAN DEN TILLAART.

DOEL GEGEVENS

ER WORDT VOOR EEN AANTAL DOELEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD DOOR DJ ARJON. DEZE WORDEN HIERONDER TOEGELICHT.

 • HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN
 • DJ ARJON STUURT VIA E-MAIL NIEUWSBRIEVEN. DEZE NIEUWSBRIEVEN ZIJN ENERZIJDS COMMERCIEEL EN ANDERZIJDS GERICHT OP KENNISDELING. JE VOORNAAM EN E-MAILADRES WORDEN VERZAMELD VIA HET DAARVOOR BESTEMDE FORMULIER OP DE WEBSITE VAN DJ ARJON. DAARNAAST KAN JE MONDELING OF TEKSTUEEL GEVRAAGD WORDEN OM JE AAN TE MELDEN.
 • CONTACT OPNEMEN
 • JOUW GEGEVENS ZULLEN VERZAMELD WORDEN ALS JIJ CONTACT OPNEEMT MET DJ ARJON VIA DE WEBSITE. IN DIT FORMULIER WORDT ECHTER ALLEEN GEVRAAGD OM DE BENODIGDE GEGEVENS OM EEN VOORSTEL OF EEN DIENST AAN TE KUNNEN BIEDEN, ZOALS JE NAAM, E-MAILADRES EN TELEFOONNUMMER.
 • ANALYTICS
 • DE WEBSITE VAN DJ ARJON VERZAMELT JOUW GEGEVENS OM DE WEBSITE TE VERBETEREN. DIT GEBEURT MET GOOGLE ANALYTICS. DEZE GEGEVENS ZIJN ANONIEM EN ZIJN DUS NIET GEBONDEN AAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS. DENK HIERBIJ AAN INFORMATIE ZOALS DE DUUR VAN JE WEBSITE BEZOEK OF DE PAGINA’S DIE JE VEEL BEZOEKT. ALLE GEGEVENS WORDEN ALLEEN VERWERKT MET JOUW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING DAN WEL TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN DIE WORDEN AANGEGAAN, DAN WEL OMDAT VERWERKING NOODZAKELIJK IS OM JOU IN CONTACT TE BRENGEN MET POTENTIËLE RELATIES EN/OF OPDRACHTNEMERS.

ONTVANGERS

DE GEGEVENS DIE DJ ARJON ONTVANGT EN VERWERKT WORDEN BEHEERD D.M.V.:

 • MAILCHIMP
 • DE NIEUWSBRIEVEN WORDEN VERZONDEN MET MAILCHIMP. OP HET MOMENT DAT JIJ JE AANMELDT VOOR DE NIEUWSBRIEF, WORDT JOUW E-MAILADRES EN VOORNAAM AUTOMATISCH OPGESLAGEN IN DE DAARVOOR BESTEMDE LIJST BINNEN MAILCHIMP.
 • VEVIDA
 • DE E-MAIL VAN DJ ARJON WORDT GEHOST BIJ VEVIDA. ALS JIJ CONTACT OPNEEMT VIA DE FORMULIEREN OF VIA MAIL, WORDEN DIE BETREFFENDE MAILS OPGESLAGEN OP DE SERVERS VAN VEVIDA.
 • DE WEBSITE EN BACK-UPS VAN DE WEBSITE WORDEN OOK GEHOST BIJ VEVIDA. GEGEVENS DIE JIJ ACHTERLAAT OP DE WEBSITE VAN DJ ARJON ZIJN OP DE SERVERS VAN VEVIDA OPGESLAGEN.

OPSLAGPERIODE

JOUW GEGEVENS WORDEN VOOR LANGERE TIJD BEWAARD DOOR DJ ARJON, MAAR NOOIT LANGER DAN NODIG IS VOOR HET UITVOEREN VAN ACTIVITEITEN, TENZIJ WE OP GROND VAN EEN WETTELIJKE REGELING JOUW GEGEVENS LANGER MOETEN BEWAREN.

 • HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN
 • JOUW E-MAILADRES EN VOORNAAM WORDEN OPGESLAGEN IN MAILCHIMP. DE OPSLAG VAN JOUW GEGEVENS IS VOOR ONBEPAALDE TIJD. JIJ KAN JE NAMELIJK UITSCHRIJVEN WANNEER JE MAAR WILT VIA DE LINK ONDERAAN DE NIEUWSBRIEVEN OF DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR INFO@DJARJON.NL.
 • CONTACT OPNEMEN
 • OP HET MOMENT DAT JE CONTACT OPNEEMT MET DJ ARJON VIA MAIL, DAN WORDEN DIE GEGEVENS DIE JIJ MEESTUURT, ZOALS BIJVOORBEELD JE NAAM EN E-MAILADRES, OPGESLAGEN OP DE MAILSERVER. DIE MAILS WORDEN TOT MAXIMAAL TWEE JAAR TERUG BEWAARD.
 • ANALYTICS
 • DE GEGEVENS DIE ANALYTICS OP DE WEBSITE VERZAMELD ZIJN ANONIEM, DUS NIET VERBONDEN AAN JOUW NAAM OF E-MAILADRES. DEZE GEGEVENS WORDEN VOOR ONBEPAALDE TIJD BEWAARD BINNEN GOOGLE ANALYTICS.

BEVEILIGING

ER WORDEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS GEEN FYSIEKE KOPIEËN GEMAAKT. JE GEGEVENS WORDEN ALLEEN BEHEERD IN DE EERDER GENOEMDE SYSTEMEN EN SOFTWARE.

DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR DJ ARJON OF DOOR EERDER GENOEMDE DERDEN WORDEN BEHEERD, ZIJN ALLEEN TOEGANKELIJK VIA BOVENSTAANDE SOFTWARE EN ZIJN BEVEILIGD MET EEN WACHTWOORD.

DE APPARATEN DIE JOUW GEGEVENS OPENEN ZIJN ELK ZELF OOK VERGRENDELD MET EEN WACHTWOORD. HET AANTAL APPARATEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT JOUW GEGEVENS WORDT BEPERKT TOT ALLEEN DE BENODIGDE APPARATEN.

DAARNAAST WORDT JOUW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE BEVEILIGD DOOR EEN SSL CERTIFICAAT. DIT BETEKENT DAT JOUW VERBINDING MET DE WEBSITE VAN DJ ARJON PRIVÉ IS. JE HERKENT DEZE BEVEILIGING AAN HET GROENE SLOTJE VOOR DE URL.

JOUW RECHTEN

 • RECHT OP INZAGE
 • JE HEBT HET RECHT OM TEN ALLE TIJDEN JOUW GEGEVENS OP TE VRAGEN DIE BIJ DJ ARJON VASTGELEGD EN BEWAARD WORDEN. DIT DOE JE DOOR EEN E-MAIL TE STUREN OF TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN MET DJ ARJON. JE KRIJGT DAN EEN OVERZICHT VAN JOUW GEGEVENS.
 • RECHT OP RECTIFICATIE
 • KLOPPEN JE GEGEVENS NIET? OF ZIJN JE GEGEVENS VERANDERD? JE HEBT HET RECHT OM DIT TE LATEN RECTIFICEREN DOOR DJ ARJON. JE GEGEVENS OMTRENT DE NIEUWSBRIEF KAN JE AANPASSEN VIA DE DAARVOOR BESTEMDE URL ONDERAAN ELKE MAIL.
 • RECHT OP OVERDRACHT
 • MOCHT JIJ DE GEGEVENS NODIG HEBBEN DIE BIJ DJ ARJON OPGESLAGEN LIGGEN IN HET GEVAL JE OVERSTAPT NAAR EEN ANDERE PARTIJ OF DIENST, DAN HEB JE HET RECHT OP OVERDRACHT. HIERBIJ DIENT DJ ARJON AL JOUW GEGEVENS OVER TE DRAGEN AAN DE ANDERE PARTIJ.
 • RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS
 • WIL JE NIET LANGER DAT JOUW GEGEVENS BIJ DJ ARJON VASTGELEGD ZIJN? DAN HEB JE HET RECHT OP HET LATEN WISSEN VAN JOUW GEGEVENS.
 • RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT
 • JE HEBT HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS, ALS JE VINDT DAT DJ ARJON NIET OP DE JUISTE MANIER MET JOUW GEGEVENS OMGAAT. DIT KAN VIA HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS
 • RECHT OP STOP GEGEVENSGEBRUIK (BEZWAAR)
 • WIL JIJ NIET DAT DJ ARJON JOUW GEGEVENS GEBRUIKT? DAN HEB JE HET RECHT OP HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS.

HET GEBRUIK MAKEN VAN DEZE RECHTEN KAN VIA INFO@DJARJON.NL ONDER TOEZENDING VAN EEN KOPIE ID-BEWIJS WAARBIJ DE PASFOTO, DE NUMMERS ONDERAAN HET PASPOORT, ID-BEWIJSNUMMER EN BSN ONLEESBAAR ZIJN GEMAAKT. HET STREVEN IS OM BINNEN EEN WEEK TE REAGEREN.

PLICHTEN

DJ ARJON VERWERKT PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG, NAMELIJK EEN COMMERCIEEL BELANG. DENK HIERBIJ AAN HET AANBIEDEN VAN DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DJ ARJON VIA E-MAIL. JOUW GEGEVENS ZULLEN NOOIT VERKOCHT WORDEN AAN DERDEN.

DE GEGEVENS DIE VERPLICHT ZIJN OM AAN TE LEVEREN, ZIJN DE MINIMALE BENODIGDE GEGEVENS VOOR HET AANBIEDEN VAN DE DIENSTEN OF PRODUCTEN. JE E-MAILADRES IS BIJVOORBEELD NODIG OM DE NIEUWSBRIEF TE KUNNEN VERSTUREN. ALS DEZE VERPLICHTE GEGEVENS NIET WORDEN AANGELEVERD, KAN DJ ARJON DE BETREFFENDE DIENST NIET AANBIEDEN. MOCHT HET NODIG ZIJN GEGEVENS DIE JIJ HEBT GEDEELD MET DJ ARJON MET ANDEREN DAN DE HIERBOVEN GENOEMDE PARTIJEN TE DELEN (VOOR BIJVOORBEELD HET AANBIEDEN VAN EEN DIENST), DAN ZAL DAAR EERST JOUW TOESTEMMING VOOR WORDEN GEVRAAGD.

DJ ARJON BEHOUDT ZICH HET RECHT DE GEGEVENS TE OPENBAREN WANNEER DIT WETTELIJK IS VEREIST DAN WEL WANNEER DJ ARJON DIT GERECHTVAARDIGD ACHT OM TE VOLDOEN AAN EEN JURIDISCH VERZOEK/PROCES OF OM DE RECHTEN, EIGENDOM OF VEILIGHEID VAN DJ ARJON TE BESCHERMEN. DAARBIJ TRACHTEN WIJ ALTIJD JOUW RECHT OP PRIVACY ZOVEEL MOGELIJK TE RESPECTEREN. HEB JE TOCH NOG VRAGEN? NEEM GERUST CONTACT OP VIA ONDERSTAANDE CONTACTGEGEVENS.

DJ ARJON
DE ENK 51
3851 NW ERMELO
06-54 222 102
INFO@DJARJON.NL